The content is just an excerpt from the complete note from Yoruba Lesson Note from SS1 – SS3. Check below for the appropriate link

ODUN IGBEKO YORUBA – SS 1

ISE OOJO-SAA KIN-IN-NI

OSE KIN-IN-NI

EKA ISE: EDE

AKOLE ISE: ATUYEWO AWON EYA ARA – IFO (EYA ARA ISORO)

Eya ara ifo ni eya ara ti a maa n lo fun gbigbe iro ifo jade

A le pin eya ara ifo si isori meji, awon ni;

 1. Eya ara ifo ti a le fi oju ri: apeere: ete oke, ete isale, eyin oke, e yin isale, evigi, aja enu, iwaju a lo n, aarin lion, eyin ahon, afase, ita gongongo, olele, aja-enu, kaa imu
 2. Eya ara ifo ti a ko le fi oju ri: Apeere; Edo-foro, komookun, eka-komookun, tan-an-na, inu gogongo, kaa ofun.

 

AWON EYA ARA TI A FI N PE IRO EDE

AFIPE: Afipe ni gbogbo eya ara ifo ti won kopa ninu pipe iro ede jede. A le pin awon afipe wonyi si meji; awon nii

 1. APIPE ASUNSI: Eyi ni afipe ti o le gbera nigba ti a aba n pe iro won maa n sun soke sodo ti aban soro. Apeere; Afipe asunsi ni, Ete Isale, Eju isale, iwaju alion, aarin alion, eyin ahon, olele.
 2. AFIPE AKANMOLE: Eyi ni awon afipe ti ko le gbara soke sugbon ti won maa n duro gbari bi a ba n pe iro jade. Apeere afipe akonmole ni, ete oke, aja-enu, afase, iganna ofun, eyin oke, erigi, olele.

Ipo ti ahon ati ete wa ninu pipe faweli ede Yoruba

 1. IPO AHON: Nigba ti a ba pe iro faweli, ape kan ara ahon maa n gbe soke ti yoo su ike ninu enu

A le pin ahon si isori meta ninu pipe iro jade. Awon ni;

 1. Faweli waju: Eyi ni faweli ti a pe nigba ti iwaju ahon gbe soke ju lo ninu enu awon faweli naa ni,I,e,e,in,en.
 2. Faweli aarin: Eyi ni faweli ti a pe nigba ti aarin gbe soke ju lo ninu enu. Awon ni, a, en.
 • Faweli eyin: Faweli eyin ni faweli ti a pe nigba tie yin ahon gbe soke ju lo ninu enu, awon faweli naa ni, u, o,o,un,on.
 1. IPO ETE: Ipo meji ni ete le wa bi a ba n pe iro faweli. Ete le te perese tabi ki o su roboto.

Faweli perese: Eyi ni faweli ti a gbe jade nigba ti ete fe seyin ti alafo gigun tin-in-rin wa laarin ete memeeji.  Awon faweli naa ni, a,e,e,I,an,en,in.

Faweli roboto: Eyi ni awon faweli ti a gba jade nigba ti ete ka roboto. Awon ni, o,u,o,un,on.

 

EKA ISE: ASA

AKOLE ISE: EKO ILE- ASA IKINI

Eko ile ni eko iwa hihu: iwa rere, iwa to to, iwa to ye ti obi fi n ko omo lati kekere.

Eko ile je iwa omoluabi, ati kekere ni iru eko yii ti n bere ti yoo si di baraku fun omo titi ojo aye re.

Dandan ni fun omo lati mo bi ati n ki baba, iya ati awon miran ti o ju ni lo ni gbogbo igba.

 

Ikini akoko / igba.

  IGBA / AKOKO IKINI
I Ojo Eku  ojo / otutu
Ii Oye Eku oye
Iii Iyan Eku aheje kiri o
Iv Ni owuro Ekaa oro
V Ni osan Ekaa san
Vi Ni irole Eeku irole
Vii Ni oru Ekuaajin

 

Ikini akoko Ise

  ISE IKINI IDAHUN
I Agbe Aroko bodu de o Ase
Ii Onidiri Oju gbooro, eku ewa Iyemoja
Iii Babalawo Aboru boye, sboye bo sise Amin
Iv Awako Oko a re foo, goun a pana mo o Amin o
V Akope Igba a ro o O o
Vi Osise ijoba Oko oba ko ni sa yin lese Ase
Viii Iya oloja Aje a wo gba o Ase

 

EKA ISE: LITIRESO

AKOLE ISE: ATUYEWO ORISIRISI EYA LITIRESO

Litireso ni akojopo ti a fi oro ni ede kan tabi ti e ko sile.

Isori litireso

 1. Litireso alohun (atenudenu)
 2. Litireso apileko (alakosile)

Litireso alohun: Eyi  ni awon ewi ti a jogun lati enu awonn babanla wa.

Ohun enu ni a fi n gbe litireso jade, ko si ni akosile rara.

Litireso alohun kun fun o gbon imo ati oye agba, nigba ti imo moo ko moo-ke ko ti de ile wa ohun ni awon baba nla wa n lo ninu igbo ke gbodo won.

Litireso alohun pin si ona meta

 1. ewi

DOWNLOAD Complete note for SS1 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS1 SECOND TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS1 THIRD TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS2 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS2 SECOND TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS2 THIRD TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS3 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS3 SECOND TERM >> LINK

SECOND TERM

YORUBA LANGUAGE       SS ONE

ETO ISE FUN SAA KEJI

Ose kin-in-ni                               Ede-Atunyewo awon isori oro ninu ede Yoruba

Asa:Elegbejegbe tabi iro-siro

Litireso: Itupale iwe aseyan ti an ka

Osa keji                                       Ede-Awon isori gbolohun ede Yoruba gege bi ihun

Asa: Asa iranra-eni lowo

Litireso: kika iwe litireso ti ijoba yan

Ose keta                                       Awon isori gbolohun Yoruba gege gi ise won

Asa: Itesiwaju ninu asa iranra-eni lowo

Litireso : kike iwe litireso ti ijoba yan

Ose kerin                                     Ede-Aroko asapejuwe (ilana)

Asa: oge sise(1)

Litireso: kika iwe litireso ti ijoba yan

Ose karun-un                               Ede- Akanlo ede

Asa : oge sise (2)

Litireso : kika iwe litireso ti ijoba yan

Ose kefa                                      Ede- sise aayan ogbufo

Asa: Igbeyawo ibile

Litireso: Kika we litireso ti ijoba yan

Ose keje                                       Ede-sise aayan ogbufo

Asa: igbeyawo ni ile Yoruba, orisi igbeyawo ti o wa

Litireso: kika iwe litireso apileko ti ijoba  yan

Ose kejo                                      Ede-onka ede Yoruba ookan de egbaa (1-2000)

Asa: Asa igbeyawo

Litireso: kika iwe litireso ti ijoba yan

Ose kesan                                    Ede- Atunye eko lori

Asa: Oyun ninu, itoju ati omo bibi

Litireso : Itan oloro geere bii; orisunn itan ati asa Yoruba

Ose kewaa                                   Ede- Aroko asotan oniriyin

Asa: Asa isomoloruko

Litireso: Alo apamo ati apagbe

Ose kokonla                                agbeyawo ise saa keji

Ose kejila                                    Idanwo Ipari saa keji

 

Ose kin-in-ni

Akole ise: Ede- Atunyewo

Isori oro ninu ede Yoruba

Isori oro ninu ede Yoruba ni wonyii

 1. Oro-oruko
 2. Oro Aropo oruko
 • Oro Aropo Afarajooruko
 1. Oro Eyan / Apejuwe
 2. Oro Ise
 3. Oro Aponle
 • Oro Atokun
 • Oro Asopo

 

Oro-oruko: Eyi ni awon oro ti won le da duro ni ipo Oluwa, abo tabi eyan ninu gbolohun.

Ipo meta ni oro oruko le ti jeyo ninu gbolohun.  Awon ni ;

 1. Ipo Oluwa :- Eyi ni oro oruko ti o jeyo ni ibere gbolohun tabi ti o je oluse isele inu gbolohun.  Apeere ;

Sola lo si iwo

Ade jeun yo

Alaafia to oyo

 1. Ipo Abo :- Eyi ni olu faragba nnkan ti oluwa se ninu gbolohun.  Aarin tabi ipari gbolohun ni o maa n wa.  Apeere ;

Oluko ra oko ni ona

Jide gun iyan

 1. Ipo Eyan :- Ti oro oruko meji ba tele ara ninu apola oruko, oro oruko keji ni yoo yan oro oruko kin-in-ni.  Apeere ;

 

DOWNLOAD Complete note for SS1 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS1 SECOND TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS1 THIRD TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS2 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS2 SECOND TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS2 THIRD TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS3 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for SS3 SECOND TERM >> LINK

Copyright warnings! Do not copy.

Surest Way To Relocate To Canada Without IELTS. Watch The Training Videos For Free.