The content is just an excerpt from the complete note from Yoruba Lesson Note from JSS1 – JSS3. Check below for the appropriate link

SUBJECT: YORUBA LANGUAGE                                  CLASS: JSS 1

AKOLE ISE – ALIFABETI YORUBA

ALIFABEETI JE AKOJOPO LETA TI ASE AKOSILE RE GEGE BI IRO NINU EDE YORUBA.

ALIFABETI EDE YORUBA

Aa     Bb    Dd    Ee    Ee     Ff    Gg     GB gb   Hh    Ii    Jj    Kk    Ll    Mm    Nn    Oo    Oo      Pp      Rr      Ss      Ss      Tt    Uu     Ww       Yy

Apapo alifabeti ede Yoruba je meedogun (25)

Ona meji ni a le pin alifabeeti ede Yoruba si. Awon niyi;

 1. Iro Konsonanti
 2. Iro Faweli

Iro Konsonanti: Eyi ni iro ti a pe ni igba ti idiwo wa fun eemi.

Awon Konsonanti naa ni:

Bb    Dd    Ff    Gg    GB gb    Hh    Jj    Kk    Ll     Mm    Nn    Pp    Rr    Ss    Ss    Tt    Ww    Yy

Apapo konsonanti ede Yoruba je mejidilogun (18)

Iro faweli: Eyi  ni iro ti a pe nigba ti  ko si idiwo fun eemi

Eyi pin si ona  meji:

Iro faweli airanmupe: A kii ran mu pe iro yii rara bee ni ko  si idiwo fun eemi tabi afefe ti a n pe.

Meje (7) ni iro faweli airanmupe

Aa           Ee        Ee          Ii          Oo         Oo               Uu

Iro faweli aranmupe: A maa n ran mu pe awon iro yii. Ni gba ti a ba n pe awon iro yii jade, eemi maan gba iho imu ati enu jade lee kan naa.

Marun-un (5) ni iro faweli aranmupe – an, en, in, on, un

Apapo iro faweli ede Yoruba je mejila (12)

Igbelewon:

 • Kin ni alifabeeti ede Yoruba?
 • Ona meloo ni a pin alifabeeti ede Yoruba si?
 • Ko won sita

Ise asetilewa :ISE SISE NINU IWE ILEWO YORUBA AKAYEGE

EKA ISE ASA

AKOLE ISE   Itan Isedale Yoruba

 1. Itan so pe ilu meka ni Yoruba ti wa
 2. Itan fi ye wa pe Lamurudu ni baba nla Yoruba
 3. Lamurudu je Ogbontegi abogipa
 4. Itan so pe awon elesin musulumi gbe ogun ti Lamurudu lati fi esin iborisa sile
 5. Itan fi ye wa pe inu ogun yii ni Lamurudu ku si
 6. Ba kan naa, itan so pe Lamurudu ni baba Oduduwa
 7. Leyin iku Lamurudu, Oduduwa ati awon eniyan re sa wa si ilu ile ife
 8. Ilu ile-ife ni o je orisun fun gbogbo ile Yoruba
 9. Oruko omo Oduduwa ni Okanbi
 10. Okanbi ti o je omo Oduduwa bi omo meje. Awon ni:
S/N ORUKO ILU TI WON TE DO SI OGUN TI WON PIN
A Olowu Owu Aso
B Alaketu Ketu Ade
D Oba Ibini Bini Owo eyo
E Orangun Ila Iyewo
E Oni Sabe Sabe Eran Osu
F Onipopo Popo ILeke
G Oranmiyan Oyo Ile

 

Igbelewon:

 • Ni sisentele so itan isedale Yoruba
 • Daruko awon omo Okanbi pelu ogun ti won pin leyin iku baba won

Ise asetilewa: ya maapu omo eya ile yoruba

EKA ISE:  LITIRESO

AKOLE ISE:   ORIKI LITIRESO.

Litireso ni akojopo ijinle oro ni ede kan tabi omiiran.

Litireso je ona ti Yoruba n gba fi ero inu won han nipa iriri  won gbogbo.

Ona meji ni a le pin litireso si, awon ni

 1. Litireso alohun
 2. Litireso apileko

 

Litireso Alohun: Eyi ni litireso ti a fi ohun enu gbe jade ti a jogun lati odo awon baba nla wa.

Litireso alohun pin si;

 1. Ewi
 2. Oro geere
 3. Ere Onise.

Litireso Apileko: Eyi ni litireso ti a se akosile ni gba ti imo moo- ko – moo-ka de.

Litireso apileko pin si;

 1. Ewi apileko
 2. Ere Onitan
 3. Itan Oroso

Igbelewon:

 • Fun litireso ni oriki
 • Ona meloo ni a pin litireso ede Yoruba si
 • Salaye lekun-un rere

Ise asetilewa: ko apeere ewi alohun Yoruba marun-un

DOWNLOAD Complete note for JSS1 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS1 SECOND TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS1 THIRD TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS2 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS2 SECOND TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS2 THIRD TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS3 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS3 SECOND TERM >> LINK

 

 

OSE KEJI

EKA ISE        EDE

AKOLE ISE    Ami Ohun lori awon faweli ati oro onisilebu kan.

Ami ohun ni o maa n fi iyato han laarin iro kan si iro keji.

 1. Ohun Isale \      (d) o doju  ko opa osi
 2. Ohun aarin –      (r) O wa ni ibu
 • Ohun Oke /      (m) O  doju ko apa otun

Ami Ohun lori  faweli:

A      E        E      I     O    O   U    (Faweli airanmupe)

 

AN      EN    IN    ON   UN        (Faweli aranmupe)

 

Ami Ohun lori oro onisilebu kan

silebu ni ege oro ti o kere julo ti eemi le gbe jade leekan soso lai si idiwo

 

Akiyesi:   Iye ami ori oro ni iye silebu inu oro bee.

Apeere oro onisilebu kan

 1. Ta (sell)          –           ohun isale  (d)  kf
 2. Sun (sleep) –           ohun isale  (d) kf
 • We (bath)       –           ohun isale (d)  kf
 1. Mu (drink) –           ohun aarin (r) kf
 2. Ko (write) –           ohun aarin (r) kf
 3. Lo (go)                –         Ohun aarin (r) kf
 • Ji (steal)         –           Ohun Oke (m) kf
 • Fe (love) –           Ohun Oke (m) kf
 1. Si (open)        –           Ohun Oke (m) kf

 

EKA ISE:        ASA

AKOLE ISE: Ile – Ife saaju dide oduduwa ati idagbasoke ti oduduwa mu ba awujo naa.

 1. Itan so peilu ile-ife ni orisun Yoruba
 2. Itan fi ye wa pe inu igbo kijikiji ni ilu ile – ife wa
 3. Itan so pe awon Yoruba ni ibasepo pelu awon Tapa ati ibaripa
 4. Ilu ile-ife di agbogoyo eto oselu, esin abalaye ati awon asa Yoruba leyin dide oduduwa.
 5. Ninu eto eko ni odun 1962 ni a gbe ile eko giga yunifasiti lo si ilu ile-ife
 6. Ayipada otun de ba oro aje ilu ile ife leyin dide oduduwa

Igbelewon:

 • Fun ami ohun loriki
 • Ona meloo ni ami ohun ede Yoruba pin si?
 • Kin ni silebu?
 • Salaye idagbasoke ti o de ba ilu ile ife saaju dide oduduwa

Ise asetilewa:  Ko oro onisilebu mewaa ki o si fi ami ohun ti o ba  okookan won mu si i

 

DOWNLOAD Complete note for JSS1 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS1 SECOND TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS1 THIRD TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS2 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS2 SECOND TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS2 THIRD TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS3 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS3 SECOND TERM >> LINK

Copyright warnings! Do not copy.

Surest Way To Relocate To Canada Without IELTS. Watch The Training Videos For Free.