The content is just an excerpt from the complete note from Igbo Lesson Note from JSS1 – JSS3. Check below for the appropriate link

FIRST TERM: E-LEARNING NOTES

SUBJECT: IGBO LANGUAGE                 CLASS: JS1 (BASIC 7):

IZU NKE MBU (WEEK 1)                                                      UBOCHI

ISIOKWU—      UDAASUSU IGBO NA NSOROEDIDE IGBO

NDINISIOKWU   

 1. MKPURU EDEMEDE IGBO(ABIDII)
 2. ABIDII IGBO OBERE NA NNUKWU
 3. UDAUME
 4. MGBOCHIUME
 5. MYIRIUDAUME
 6. AKARA EDEMEDE

MKPURU EDEMEDE IGBO (IGBO ALPHABETHS)

Nke a bu abiidi eji ede asusu Igbo.Mkpuru edemede e ji ede Igbo taa bu nke Onwu komiti weputere n’afo 1961.A na akpo ya Onwu otografi.E nwere nke obere na nke  nnukwu

Mkpuru edemede (Abidii) nke obere;

a         b   ch   d          e          f           g          gb        gh

gw     h          i           i           j           k          kp        kw         l

               m      n          ń          nw       ny        o          o          p      r

s        sh   t       u     u           v     w      y      z

Mkpuru edemede (Abidii) nke nnukwu

A               B         CH       D         E          F          G         GB       GH

GW           H         I           i           J          K         KP       KW       L

    M                N         Ń         NW     NY      O         O         P      R

S        SH   T       U     U     V     W      Y      Z

Mkpuru edemede Igbo di iri ato na isii (36).O kere onwe ya uzo abuo; udaume na mgbochume

NNWALE;

Depute  akara edemede Igbo  nke obere

Abiidi Igbo di ole?

ORU ULO

1 Mkpuru edemede e ji ede Igbo taa bu nke Onwu komiti weputere n’afo ——–

(a)1999 (b)1691 (c)1961 (d)2010

2Abiidi Igbo kere onwe ya uzo ——-(a)isii (b)abuo (c)ise (d)ano

3 Mkpuruedemede eji ede Igbo di ole—–(a)iri ato (b)iri isii (c)itoolu (d)iri ato na isii

4 A na- akpo  mkpuru edemede Igbo——(a)Onwu otografi (b)Obi otografi (c)Eze otografi (d)ude otografi

5 Nke bekee di ole———–(a) iri (b) iri abuo (ch)iri abuo na isii (d)iri ato

EDEMEDE

Dee abiidi nke nnukwu.

IZU NKE ABUO (WEEK 2)

ISIOKWU—UDAASUSU IGBO

NDINISIOKWU

 1. USORO ODIDE IGBO
 2. UDAUME
 • MGBOCHIUME
 1. NYIRI UDAUME
 2. AKARAEDEMEDE
 3. URU AKARA EDEMEDE BARA

UDAUME(VOWELS)

Udaume bu abiidi ndi ahu na-eme ka okwu Igbo nwee nghota .Ha di asato. Ha bu ;

A , E, I , I, O, O, U, U,

Udaume  kere onwe ya uzo abuo ;udamfe na udaaro

Udamfe( light vowels) (otu A)-Ha bu ‘a’ na ndi nwere kpom n’ike.d.k   a,o,u ,i

Udaaro(heavy vowels)(otu E)-Ha bu ‘e’na ndi enweghi kpom n’ike d.k e,o, u .i

Udamfe                                                              Udaaro

a-aka,anya, anu                                                      e-eke,eze ,elu

i-igba, ita, inya                                                        i-ite ,isi,  ije

o-onu,ocha,oku                                                      o-oche, ose,oge

u-ulo,uta,uka                                                           u-ube,ute,ude

NB       Udamfe na udaaro anaghi ano n’otu okwu Igbo

MGBOCHIUME(CONSONANTS)

E wepuchaa udaume n’ime abiidi ,ndi ozo bu mgbochiume. Ha di iri abuo na asato. Ha bu;

B,        CH,      D,        F,         G,        GB,      GH,     GW,    H,

J,         K,        KP,      KW,    L,         M,       N,        N,        NW

NY,     P,         R,        S,         SH,      T,         V,        W,       Y,        Z.

Mgbochiume kere onwe ya uzo abuo;mgbochiume mkpi na mgbochiume nge

Mgbochiume mkpi(diagraph) – CH, GB,  GH, GW, KP,

KW, NW, NY, SH.     Ha di itoolu (9) Mgbochumenge (single)       – B, D, F,G,H,J, K, L, M, N,N

P, R, S, T, V, W, Y, Z.   Ha di iri na itoolu (19)

NNWALE

Gosiputa  uzo ole udaume kere onwe ya?

Guputa mgbochiume nge e nwere

MYIRIUDAUME

Nke a bu oge ‘m’ na ‘n’ na-aru oru dika udaume.Nke a na-adi ire oge ‘m’ ma o bu ‘n’ nodebere mgbochiume n’okwu Igbo. Ima atu–

DOWNLOAD Complete note for JSS1 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS1 SECOND TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS1 THIRD TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS2 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS2 SECOND TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS2 THIRD TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS3 FIRST TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS3 SECOND TERM >> LINK

DOWNLOAD Complete note for JSS3 THIRD TERM >> LINK

Copyright warnings! Do not copy.

Surest Way To Relocate To Canada Without IELTS. Watch The Training Videos For Free.